İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız işin gerekleriyle çalışanlarımızın beceri ve yetkinliklerini birleştirerek herkesi eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek ve değerlendirmektir. İnsan kaynakları politikamızın hedefleri kurumumuzun dinamik yapısını korumak, çalışanlarımızın işine motive olması ve sürekli gelişime açık bir şekilde gelecek yıllara sağlam adımlar atmaktır. Günümüz dünyasındaki gelişimlere ayak uydurabilmek için ekibimizin gelişimi odaklandığımız en önemli konulardan biridir. Bu hususta insan kaynakları birimi çeşitli eğitim programları düzenleyerek kurumumuzun ihtiyaçları ve çalışan kapasitemiz doğrultusunda kişisel gelişimini sağlayacak bir kariyer planı oluşturmayı hedeflemektedir.

Politikamız Doğrultusunda Burgu Metal

Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek şirket aidiyetini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. Çalışanlarımızla güvenilir ve etkili bir iletişim kurmak için şeffaf ve açık yönetim politikası izlemektedir. İnsan hakları ihlallerini engellemektedir. Kurum içinde olası durumlarda profesyonel çözümler geliştirmektedir.